Welcome !!     登入 •  註冊  •  帳號說明  •  員工守則


 
 
  

BRT消息

BRT的緣起

BRT的發展過程

BRT的現況

BRT未來的發展

綜合導覽 > brt公車捷運 > 時刻和路線圖

       
 

 

<<<請點圖展開BRT動態查詢系統。

<<<本系統將收集網站服務資訊所需要的即時到離站及預估到站時間資訊提供網路即時查詢,本系統由嘉義市政府交通觀光處提供,使用者亦可由嘉義市政府交通觀光處網站頁面點選BRT路線,BRT各站線上公車到離站採即時呈現。

嘉義市政府交通觀光處網址

7211路線 http://e-bus.chiayi.gov.tw/gio.ali.web/tw/map?rid=7211001&sec=0

7212路線 http://e-bus.chiayi.gov.tw/gio.ali.web/tw/map?rid=7212001&sec=0

辦理車輛即時資訊查詢。

 

  1、嘉義公園
  (嘉義市家庭教育中心,嘉義市山子頂269-1號)

  1、嘉義縣朴子轉運站
    (嘉義縣朴子市四維路一段300號)

  2、民族停車場站
    (垂楊路民族停車場出口,台電對面)

  2、東石國中站
    (朴子市四維路一段1號)

  3、文化路口站
    (垂楊路和文化路交叉口,嘉義女中對面)

  3、大儱}站
    (縣168道12公里處)

  4、新光三越遠東站
    (嘉義憲兵隊前)

  4、長庚醫院站
    (長庚醫院候車亭)

  5、台鐵嘉義後站
    (台鐵後站轉運中心)

  5、長庚醫院新站
    (長庚醫院新門診大樓後門口)

  6、自由友愛站
    (自由路友愛大地,自由路294號)

  6、縣政府站
    (縣168道15.3公里處)

  7、世賢八德站
    (世賢路一段648號)

  7、東勢寮站
    (縣168道16.5公里處)

  8、世賢北港站
    (雅哥汽車保養場)

  8、崙仔頂站
    (縣168道17.3公里處)

  9、大溪厝站
    (55米道路9.2公里處)

  9、高鐵嘉義站
    (高鐵站2出口旁)

  10、嘉義交流道東站
    (55米8.3公里處)

  10、嘉義交流道東站
    (55米8.3公里處)

  11、高鐵嘉義站
    (高鐵站2出口旁)

  11、大溪厝站
    (55米道路9公里處)

  12、崙仔頂站
    (縣168道17.3公里處)

  12、世賢北港站
    (世賢北港路口)

  13、東勢寮站
    (東勢社區入口處)

  13、世賢八德站
    (世賢路一段613之2號)

  14、縣政府站
    (縣168道15.3公里處)

  14、自由友愛站
    (自由友愛路口,自由路229號)

  15、長庚醫院新站
    (長庚醫院新門診大樓後門口)

  15、台鐵嘉義後站
    (台鐵後站轉運中心)

  16、長庚醫院站
    (長庚醫院候車亭)

  16、新光三越遠東站
    (垂楊路479號)

  17、嘉義縣朴子轉運站
    (嘉義縣朴子市四維路一段300號)

  17、文化路口站
    (嘉義女中大門,垂楊路243號)

  18、東石國中站
    (朴子藝術公園)

  18、民族停車場站
    (台電嘉義營業所前,垂楊路223號)

  19、東石國中站
    (朴子藝術公園)

  19、嘉義公園
   (嘉義市家庭教育中心,嘉義市山子頂269-1號)

 
 資料搜尋 ︰       


今天: 1016101610161016      昨天: 2336233623362336      本月: 7223872238722387223872238      總計: 8423926842392684239268423926842392684239268423926     


本網站版權隸屬嘉義汽車客運(股)公司 Tel:05-2750895 (申訴專線2750949)(嘉義區監理所05-3628623) (公路總局免付費專線0800-231035) 更新日期:107年1月1日